Wat zijn de taken van een Ergocoach?

Taken van de ergocoach
Taken van de ergocaoch

Je wil Ergocoaches gaan aanstellen in de organisatie, of het project weer nieuw leven inblazen. Misschien vraag je je af af de Ergocoaches op dit moment wel de juiste dingen doen. Maar wat zijn de Ergocoachtaken eigenlijk? Die werkzaamheden kunnen enorm divers zijn. En omdat er geen standaard opleiding is, is er dus ook geen standaard takenpakket. Maar we onderscheiden wel een aantal kerntaken.

Aanspreekpunt

De Ergocoach heeft als eerste de taak om aanspreekpunt te zijn voor collega’s op het gebied van fysieke belasting. De Ergocoach moet dus goed zichtbaar zijn in de organisatie en daar heeft hij of zij veel invloed op.

Signaleren, analyseren en beoordelen

Een tweede taak is het signaleren van risicovolle situaties. Wij noemen dat; goed kunnen ZIEN. Zien wat er gebeurt, zonder oordeel en objectief. Zodat je de risicovolle situatie goed analyseert en beoordeelt, zonder meteen in oplossingen te schieten. Het begint altijd met de vragen: Waar zitten de risico’s en hoe groot zijn ze? Daarvoor gebruikt een Ergocoach uiteraard de praktijkrichtlijnen.

Verbeterpunten en oplossingen

Na die objectieve situatieanalyse maakt de Ergocoach de verbeterpunten bespreekbaar in de organisatie. Bijvoorbeeld in het team of binnen een werkgroepje. De Ergocoach bedenkt de oplossingen vervolgens niet zelf. Hij of zijn helpt mee bij het zoeken naar en het doen van mogelijke oplossingen.

Collega’s en teams coachen

Het coachen van collega’s of teams bij het voorkomen van fysieke overbelasting is een van de belangrijke Ergocoachtaken. Coachen naar ‘Gezond en Veilig Werken’. Dat doe je gevraagd en ongevraagd. En alhoewel er in beide situaties kans op weerstand bestaat, is die bij ongevraagde coaching uiteraard groter. Daarom is het belangrijk om de coachings- en communicatie vaardigheden goed op orde te hebben. Ook dit is een van de belangrijkste Ergocoachtaken.

Verbeterplannen opstellen en bewaken

Een Ergocoach inventariseert dus verbeterpunten en stelt verbeterplannen op. Samen met bijvoorbeeld collega’s, deskundigen en/of leidinggevenden. Zo bewaakt de Ergocoach het proces en wordt inzichtelijk wat er wanneer gedaan is en met welk resultaat.

Bijdragen aan beleid en borging

Een van de andere vaak onderschatte Ergocoachtaken is de rol bij de borging. Neem nu dat systematisch opstellen van verbeterplannen. Hieruit kunnen aanwijzingen komen voor nieuw of aangepast beleid. Heel belangrijk voor de continuïteit van Gezond en Veilig Werken. Als organisatie doe je er verstandig aan hier voldoende aandacht aan te besteden, want de Ergocoach weet (en ziet) wat er speelt op de vloer.

Voorlichting en training

Tot slot zien we dat Ergocoaches soms ook voorlichting, klinische lessen of zelfs trainingen geven aan collega’s. Dat kan een heel krachtig instrument zijn in het creëren van een gezonde werkomgeving. Ons advies is er voor te zorgen dat deze ergocoaches dan beschikken over goede didactische vaardigheden. Want goed zijn in je vak betekent nog niet dat je een goede trainer bent. Investeer dus in een train-de-trainer.

De Ergocoachtaken op een rijtje

Er zijn nog veel meer Ergcoachtaken mogelijk. Ik noemde de 7 taken die wij het meeste zien in onze praktijk. Mijn tip is om de belangrijkste voor jouw organisatie te filteren en deze op te nemen de de taakbeschrijving van de Ergocoach. Zo houd je het overzichtelijk voor alle betrokkenen. Nog even samengevat welke 7 belangrijke Ergocoachtaken ik heb toegelicht:

  1. Aanspreekpunt zijn
  2. Signaleren analyseren en beoordelen van risicovolle situaties
  3. Verbeterpunten en oplossingen aandragen
  4. Collega’s en teams coachen
  5. Verbeterplannen opstellen en bewaken
  6. Bijdragen aan beleid en borging
  7. Voorlichting en training geven

Bekijk de inhoud van onze training ergocoach

Bedrijf foto designed by D3images - Freepik.com

Nog geen reacties.

Geef een reactie