Training ergocoach zorg en facilitair

        Bel gerust

De training ergocoach helpt je om je collega’s op een gezonde manier te laten werken. Zodat ze geen lichamelijke, werk gerelateerde klachten krijgen. Om dat goed te kunnen doen heb je kennis nodig van ergonomie en fysieke belasting. Daarnaast zijn vaardigheden in het coachen van collega’s en het geven van feedback onontbeerlijk. In deze basistraining komen al deze onderwerpen plus nog veel meer uitgebreid aan de orde. Daarmee heb je een uitstekende basis om een succesvol ergocoach te zijn.

V&VN geaccrediteerd

    14 punten

Doel van de training ergocoach fb01

Je leert om op een coachende en stimulerende wijze samen met collega’s fysiek belastende arbeidssituaties te signaleren, te analyseren, oplossingen te bedenken en deze uit te voeren. Je leert ‘Oplossingsgericht werken’ en hoe je draagvlak creëert voor Gezond Werken.

Verwachte resultaten van de training ergocoach

Na afloop van de training kan je o.a.

 • fysieke (over)belastingknelpunten in het werk signaleren, herkennen en analyseren en samen met collega’s werkbare oplossingen bedenken;
 • de praktijkrichtlijnen daarbij toepassen;
 • oplossingen toetsen op haalbaarheid & kwaliteit;
 • de juiste implementatiemethode bepalen;
 • gevonden oplossingen en afspraken gestructureerd vastleggen in een Plan van Aanpak en de voortgang hiervan bewaken;
 • draagvlak voor Gezond Werken creëren en mensen enthousiast maken;
 • collega’s coachen in de dagelijkse praktijk en zonodig op een positieve manier corrigeren;
 • eerlijk naar jezelf en de ander kijken.

Je bewust van eigen handelen, mogelijkheden, perspectief en communicatiestrategieën. Je effectiviteit van denken en handelen neemt toe.

Het programma van de training ergocoach

Na kennismaking en toelichting op het programma gaat de trainer in op beleidsvorming voor fysieke belasting en het profiel van de ergocoach. Vervolgens komen het functioneren van het lichaam in relatie tot het werk en het ontstaan van fysieke klachten aan de orde. Je leert hoe je knelpunten kan signaleren en analyseren. Daarbij maak je gebruik van verschillende modellen, basisregels en de praktijkrichtlijnen. Je krijgt inzicht in de oplossingsrichtingen en leert deze toepassen.

Coaching en communicatie

Coaching en communicatie is een belangrijk onderdeel in deze opleiding. Hier wordt veel aandacht aan besteed. Je leert meer over wat coaching precies is en welke stappen er zijn. Je gaat met de groep aan de slag met de verschillende coachingsrollen en leert deze toe te passen in allerlei inspirerende en veilige oefeningen.

Weerstand en feedback

Veranderingen leveren vaak weerstand op en soms zelfs conflicten. Als ergocoach heb je vaardigheden nodig om hiermee om te gaan en hoe je weerstand kan ombuigen. Ook daarom is er veel aandacht voor communicatieve en coachingsvaardigheden. Centraal staan vragen als: Hoe spreek je collega’s aan op eigen verantwoordelijkheid, hoe spreek je elkaar positief aan op gedrag en hoe creëer je draagvlak voor verandering? Je leert meer over wat feedback is en tijdens de training ga je in allerlei verschillende, actieve werkvormen (zoals rollenspelen) je vaardigheden toepassen en oefenen.

Praktijk

Tot hier heb je heel veel kennis opgedaan en vaardigheden geoefend. Nu is het tijd om deze te gaan toepassen en verdiepen. Je gaat aan de slag met het analyseren en beoordelen van knelpunten en leert daarbij hoe je collega’s kan coachen naar oplossingen. Daarbij is er veel aandacht voor inspiratie, gedragsverandering en –behoud.

Nu je weet hoe je knelpunten signaleert en kunt oplossen ga je aan de slag met het succesvol opstellen en invoeren van verbeterplannen. Ook hier leer je gebruik te maken van maken van praktische tools die de gewenste gedrags- en cultuurverandering ondersteunen. Daarbij wordt je uitgedaagd om te denken in wensen en mogelijkheden.

In het laatste deel van de training komen invoeringsstrategieën voor borging van het programma fysieke belasting aan de orde. De trainer gaat dieper in op belangrijke (rand)voorwaarden die daarbij een rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn het creëren van draagvlak, beschikbaarheid en inzet van middelen en tijd.

Opdrachten

Naast de bijeenkomsten krijg je verschillende praktische opdrachten. De resultaten daarvan gebruik je in de trainingen. De opdrachten zijn zodanig geformuleerd dat je ze tijdens je werk kunt uitvoeren. Er is daardoor geen extra studiebelasting.

Maatwerk

Alle deelnemers vullen vooraf een digitaal intakeformulier in. Bij In Companytrajecten is het optioneel om de opleiding vooraf te laten gaan door een oriëntatie op de werkplek(ken). Tijdens dit bezoek verzamelt de trainer relevante informatie en maakt hij/zij AV-opnames. Dit materiaal wordt gebruikt om de training op maat te maken.

Duur van de training ergocoach

De training duurt 2 dagen, niet aaneengesloten met een tussentijd van ongeveer 4 weken.

Cursusmateriaal

Je krijgt het handboek ergocoach van Corpus Sanum en hand-outs van de training.

Certificaat

Je ontvangt na het volledig doorlopen van de opleiding een deelnamecertificaat.

Trainingsdata

Start Kosten Locatie Vervolg
16/01/2020 € 595,- p.p. Woerden [VOL]
 • 05/03/2020
24/01/2020 € 595,- p.p. Alphen a/d Rijn [VOL]
 • 19/02/2020
28/01/2020 € 595,- p.p. Utrecht [VOL]
 • 06/03/2020
19/03/2020 € 595,- p.p. Utrecht [> 5 plaatsen vrij]
 • 21/04/2020
09/04/2020 € 595,- p.p. Eindhoven [VOL]
 • 07/05/2020
03/09/2020 € 595,- p.p. Eindhoven [VOL]
 • 08/10/2020
Bedrijfsgegevens
Persoonsgegevens
Factuuradres