Transfers met zware en obese cliënten

      Bel gerust

Overgewicht, zwaarlijvigheid, obesitas. Steeds meer zorgverleners krijgen hier vaker te maken. Daarmee wordt het risico op fysieke overbelasting steeds ook groter. Vraag jij je af hoe je een transfer uitvoert bij iemand met een peervorm? Weet je hoe die lichaamsbouw de beweging beïnvloed? Kan de cliënt nog meehelpen? Gebruik je gewone of specifieke hulpmiddelen? Wat regel je vooraf zodat je straks goed voorbereid bent op de transfer en hoe doe je dat dan? In deze training krijg je de antwoorden.

Doel van de training transfers met obese cliënten fb05

Je leert hoe je veilig en gecontroleerd transfers kunt voorbereiden, begeleiden en uitvoeren bij zwaarlijvige en obese cliënten en hoe je de cliënt daarbij actief betrekt.

Verwachte resultaten van de training transfers met obese cliënten

Na afloop van de training kan je o.a.

 • de transferbehoefte van een obese cliënt in kaart brengen met behulp van het obesitas transferprotocol
 • praktisch verplaatsingstechnieken cliëntgericht, respectvol en ergonomisch verantwoord uitvoeren
 • de cliënt activeren zodat deze binnen de mogelijkheden kan helpen bij de transfer
 • veilig gebruik maken van de speciale obese hulpmiddelen, afgestemd op de mogelijk en onmogelijkheden van de cliënt
 • de eigen grenzen en de grenzen van de cliënt herkennen en respecteren

ken je o.a.

 • de natuurlijke manier van bewegen bij de verschillende obese lichaamstypes
 • de voorwaarden en oplossingen bij het opstellen van een obesitas transferprotocol
 • de grondregels van tillen en verplaatsen van obese cliënten (werkhoogte, uitgangspositie, bewegingsverloop, gewichtsverplaatsing, gebruik van grote spiergroepen, goed gebruik van de rug, energetische belasting et cetera)

 heb je o.a.

 • inzicht in en kennis van de specifieke problematiek van zwaarlijvige en obese cliënten
 • inzicht in het effect van de eigen benadering op de cliënt

 begrijp je o.a.

 • het belang van een goede voorbereiding van de begeleiding, verplaatsing of tiltransfer

Programma inhoud van de training transfers met obese cliënten

De ochtend bestaat uit zowel kennisoverdracht als praktijkoefeningen. Je leert meer over zwaarlijvigheid en obesitas. Wanneer is iemand eigenlijk obese en waardoor worden mensen obese? Wat zijn de fysieke en psychosociale consequenties voor hen? Het vergroten van dit inzicht is heel belangrijk want het heeft invloed op het begrip en daarmee op de attitude van de zorgverlener.

Na BMI en comorbiditeiten ga je dieper in op de verschillende lichaamstypes, de bijbehorende kenmerken, het specifieke bewegingsverloop en de mobiliteit. De middag staat volledig in het teken van het aanleren en oefenen van praktijkvaardigheden. Tijdens het oefenen komt natuurlijk ook de bejegening aan de orde.

Tijdens de training wordt gewerkt met een obese model zodat je natuurgetrouw kan oefenen. Maar het model geeft ook op stimulerende wijze feedback over je handelen. De casuïstiek is afgestemd op de praktijk van de cursisten en gekoppeld aan de mobiliteitsclassificatie. Aan de orde komen:

Actieve cliënt

 • Omdraaien met glijzeil en 1 of 2 hulpverleners
 • Omhoog plaatsen in bed
 • Komen tot zit op rand van bed, zelfstandig of met begeleiding
 • Gebruik van  draaischijf en belt
 • Komen tot stand met begeleiding
 • Verplaatsen met de actieve lift naar toilet
 • Verschonen

Passieve cliënt

 • Passieve lift met 1 punts juk en 4 punts  juk voor cliënt van 200 kg
 • Voor en nadelen van een extra breed bed
 • Verplaatsen in bed met de  Master turner
 • Verplaatsen in bed met de maxi slide
 • Ruglig; plaatsen/en verwijderen van de  tilband
 • Cliënt in rolstoel: plaatsen/verwijderen tilband
 • Gebruik van de douchestoel

Materiaal

Alle deelnemers ontvangen een reader met cursusmateriaal en achtergrondinformatie

Certificaat

De cursist ontvangt na het volledig doorlopen van de opleiding een deelnamebewijs.

Trainingsdata

Helaas is deze cursus nog niet ingepland. Neem contact met ons op.

Helaas is het nog niet mogelijk om jezelf in te schrijven voor deze cursus. Neem contact met ons op.