Omgaan met mensen met psychische klachten

Vragen? Stuur een e-mail of bel (024) 348 24 95.
Download als pdf 

In de maatschappij en in de zorg in het bijzonder, is een gestage toename zichtbaar van mensen met psychische klachten. Het komt in toenemende mate voor bij ouderen (dementie) maar ook bij jonge(re) mensen. Denk aan mensen met bijvoorbeeld een verslaving, depressie, autisme of ADHD. Het omgaan met mensen met een psychische stoornis is vaak lastig en moeilijk. Ze reageren soms vreemd of onvoorspelbaar, kennen een geheel eigen belevingswereld en maken maar moeilijk contact met de buitenwereld.  Heb jij in je werk te maken met lastig en agressief gedrag dat wordt veroorzaakt door een psychische stoornis? Wil je leren hoe je daar beter mee om kan gaan zodat je prettiger en effectiever kunt werken? Dat kan in deze training.

Doel

In deze training leer je de verschillende ziektebeelden en persoonlijkheidsstoornissen herkennen. Ook leer je de diagnostische taal van de geestelijke gezondheidszorg te begrijpen.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die intensief met mensen werkt. Psychische klachten doen zich in alle geledingen van de maatschappij voor.

Verwachte resultaten

In het algemeen groeit je zelfvertrouwen en wordt je omgang met mensen met psychische klachten effectiever, zodat zich minder incidenten voordoen. Jouw handelen leidt daardoor tot een hogere klanttevredenheid en je zult merken dat je prettiger kunt werken. Na afloop van de training 

ken je

– de opbouw van de DSM IV;

– diagnostische criteria voor diverse ziekte beelden, van zowel As I als As II;

– je eigen kwaliteiten in de omgang met mensen met psychische klachten;

– je eigen ontwikkelpunten in de omgang met mensen met psychische klachten.

 begrijp je

– wat de ontstaansgeschiedenis kan zijn van de psychische klachten;

– meer van de belevingswereld van mensen met psychische klachten;

– wat deze mensen nodig hebben;

 kan je

– afwijkend of gestoord gedrag herkennen en duiden;

– bieden wat de cliënt nodig heeft en zo de-escalerend optreden;

– duidelijk je eigen grenzen op een professionele manier aangeven.

Inhoud

Alle deelnemers vullen vooraf een intakeformulier in waarmee het programma op maat gemaakt wordt.

  • Opzet van diagnostiek en de DSM IV;
  • As I stoornissen (bijv. depressie, angst en psychose);
  • As II stoornissen (bijv. paranoïde, schizoïde en borderline persoonlijkheidsstoornissen;
  • Vermijdende-, afhankelijke-, obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornissen;
  • Persoonlijkheidstrekken in relatie tot stoornissen;
  • Veel voorkomende stoornissen als ADHD, autisme, verstandelijke beperkingen en dementie;
  • Praktijksimulaties.

In het programma ligt de nadruk op ervaringsgericht leren. Daarom is op beide dagen een trainingsacteur aanwezig. De situaties (casuïstiek) worden bij voorkeur door de deelnemers zelf ingebracht. Er wordt met zorg begeleid en de spelregel is: ‘Zorg goed voor jezelf, werken met de acteur is niet verplicht’.

Werkwijzen

Onderwijsleergesprek, opdrachten, beeldmateriaal, rollenspel, thuisopdrachten.

Helaas is deze cursus nog niet ingepland. Neem contact met ons op.

Helaas is het nog niet mogelijk om jezelf in te schrijven voor deze cursus. Neem contact met ons op.