Fysiek ingrijpen

      Bel gerust

Training fysiek ingrijpen

V&VN geaccrediteerd

7 accreditatie punten

Wanneer je in een agressiesituatie niet (meer) preventief en de-escalerend kunt handelen moet je soms fysiek ingrijpen. Dan is het belangrijk om dit gecontroleerd, veilig en met de juiste technieken te doen om daarna de communicatie zo snel mogelijk weer te herstellen. Bij fysiek ingrijpen gaat het er om dat jij leert omgaan met fysiek contact maar ook hoe je een collega assisteert die te maken krijgt met fysieke agressie.

Doelgroep training fysiek ingrijpen ag03

Medewerkers die te maken kunnen krijgen met fysieke agressie.

Doel training fysiek ingrijpen

Je leert hoe je in agressiesituaties fysiek en in de juiste proporties kunt ingrijpen of anderen assisteert.

Voorkennis

Je hoeft geen ervaring in verdedigingstechnieken te hebben.

Verwachte resultaten training fysiek ingrijpen

Na afloop van de training kan je

 • agressieverhogend en –verlagend gedrag herkennen en meer inzicht te krijgen in de eigen rol daarin;
 • je eigen primaire emotionele en lichamelijke reacties in spanningsvolle situaties (h)erkennen;
 • de invloed van eigen angst en agressie op jouw functioneren onderkennen en beïnvloeden;
 • zelfcontrole door mentale (bijvoorbeeld gedachten sturen) en fysieke (bijvoorbeeld ademhaling) vaardigheden toepassen;
 • veilig afstand vergroten;
 • individuele, eenvoudige zelfverdedigingsvaardigheden toepassen, gericht op het losmaken en verlaten van de situatie (hand- en polsbevrijdingen, omvattingen, haren trekken en wurgingen);
 • individuele, eenvoudige zelfverdedigingsvaardigheden toepassen, gericht op het ontwijken en verlaten van de situatie (afwerend trappen en stoten);
 • collegiale assistentie verlenen, gericht op het gecoördineerd stoppen van agressief gedrag;
 • in geval van nood de ander overmeesteren en de persoon tijdelijk onder controle houden;
 • de regie behouden in spanningsvolle situaties waarbij sprake is van fysieke agressie.

Inhoud van de training fysiek ingrijpen

Training 1: Ken Jezelf

Tijdens dit dagdeel staat ‘ken jezelf’ centraal. Uitgangspunt is dat zelfkennis en -inzicht aan de basis staan van adequaat handelen tijdens spanningsvolle situaties. De deelnemers ontdekken bij aanvang wat ze:

 • al aan fysieke technieken en vaardigheden beheersen;
 • al weten, maar nog niet automatisch in de praktijk brengen;
 • nog kunnen bijleren aan effectief fysiek ingrijpen binnen de grenzen van redelijkheid en gematigdheid.

Het dagdeel is gericht op praktisch oefenen en succeservaringen opdoen. De theoretische uitleg wordt beperkt tot een minimum. Men leert adequaat optreden in situaties waarin het primaire, menselijke overlevingsmechanisme neigt naar  ‘vechten, vluchten of verstarren’.

Training 2: Ken de ander

In deze bijeenkomst staat ‘de ander’ centraal. Met de ander wordt de agressor bedoeld en de collega. Hierbij geldt dat de fysieke interventies op een zo veilig en humaan mogelijke manier plaatsvinden. Er wordt gestreefd naar een win-win situatie voor cliënt/klant en personeel. Niet in de laatste plaats om de communicatie te herstellen en de (hulpverlenings)relatie op langere termijn zo min mogelijk te frustreren. Collegiale samenwerking en onderling vertrouwen tijdens spanningsvolle situaties zijn daarbij onmisbaar.

Trainingsacteur

Met de nadruk op ervaringsgericht leren en om de realiteit zo natuurgetrouw mogelijk na te bootsen wordt in dagdeel 2 gewerkt met een trainingsacteur. De situaties (casuïstiek) worden door de deelnemers zelf ingebracht. Uiteraard wordt bij elke uitvoering rekening gehouden met de beleving en veiligheid van de cursist.  De voornaamste spelregel: ‘Zorg goed voor jezelf, werken met de acteur is niet verplicht’. 

Kosten

In Company: Op verzoek stellen we binnen 2 werkdagen een offerte-op-maat samen.

Je leert je collega’s beter kennen en vertrouwen. Het geeft me zelfvertrouwen omdat ik nu weet hoe ik kan handelen in bepaalde beroepssituaties.

Deze training is alleen als incompany mogelijk

Helaas is deze cursus nog niet ingepland. Neem contact met ons op.

Helaas is het nog niet mogelijk om jezelf in te schrijven voor deze cursus. Neem contact met ons op.