ErgoCoach training kinderopvang

Schrijf hier direct in   //  Download outline als pdf  //  Vragen? Stuur een e-mail of bel (024) 348 24 95

ErgoCoach KinderopvangAls ErgoCoach kan je op de werkvloer collega’s helpen om fysieke overbelasting te verminderen of te voorkomen. Want werken in de kinderopvang is fysiek soms zwaar werk. De training ErgoCoach Kinderopvang ontwikkelden we speciaal  voor de peuterspeelzalen en (medisch) kinderdagverblijven. Als je deze opleiding hebt gevolgd ben je uitstekend in staat om collega´s in het werk te coachen en te instrueren in Gezond Werken. Daarnaast kan je Gezond Werken structureel onder de aandacht brengen in je organisatie en ben je in staat een bijdrage te leveren aan het beleid Fysieke Belasting.

Doelgroep

Medewerkers in de kinderopvang (medisch) kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, bso etc).

Verwachte resultaten van de ergocoach training

Na afloop van de training ben je in staat

  • om belastende situaties te signaleren, herkennen en analyseren en deze samen met collegae te vertalen naar oplossingen;
  • oplossingen te toetsen op haalbaarheid & kwaliteit;
  • de juiste implementatiemethode te bepalen;
  • A-normen (handelingen en werkhoudingen), B-normen (ergonomische inrichting) en praktijkrichtlijnen op de juiste manier te gebruiken;
  • om gevonden oplossingen te vertalen naar een Plan van Aanpak en de voortgang hiervan te bewaken;
  • draagvlak te creëren en mensen enthousiast te maken;
  • collegae te coachen in de dagelijkse praktijk en waar nodig op een positieve manier corrigeren;

Je bent je bewust van jouw eigen handelen, mogelijkheden, perspectief en communicatiestrategieën. Hierdoor ben je in staat eerlijk naar jezelf en de ander te kijken. In het algemeen neemt de effectiviteit van denken en handelen toe.

Programma inhoud van de ergocoachtraining

Na kennismaking en toelichting op het programma gaan we in op beleidsvorming voor fysieke belasting en de verschillende profielen van de ErgoCoach in organisaties. Vervolgens komen het functioneren van het lichaam in relatie tot het werk en het ontstaan van fysieke klachten aan de orde. Je leert hoe je knelpunten kunt signaleren en analyseren. Daarbij maak je gebruik van verschillende modellen, basisregels en praktijkrichtlijnen. Je krijgt inzicht in de oplossingsrichtingen en leert dit toepassen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een huiswerkopdracht voor de laatste training.

Daarna staat coaching centraal. Wat is coaching en welke stappen zijn daarin te onderscheiden? De groep gaat aan de slag met de verschillende coachingsrollen en leert deze toe te passen. Inspiratie is daarbij een belangrijk onderdeel. Veranderingen leveren vaak weerstand op, soms zelfs conflicten. De deelnemers leren hoe ze hiermee kunnen omgaan en dit kunnen ombuigen. Daarom is er veel aandacht communicatieve, didactische en coachingsvaardigheden. Centraal staan vragen als; Hoe spreek je collega’s aan op de eigen verantwoordelijkheid, hoe spreek je elkaar positief aan op gedrag en hoe creëer je draagvlak voor verandering? De deelnemers leren elkaar feedback te geven. In verschillende werkvormen (zoals rollenspelen) worden de vaardigheden geoefend.

Het succesvol opstellen en invoeren van verbeterplannen volgt daarna. Daarbij maken ze gebruik van praktische tools die de gewenste gedrags- en cultuurverandering ondersteunen. In deze module staat het denken in wensen en mogelijkheden centraal.

In het laatste deel komt het geleerde uit de voorgaande dagdelen samen. Het toepassen en verdiepen van de aangeleerde vaardigheden staat centraal. De deelnemers gaan aan de slag met het analyseren en beoordelen van knelpunten en leren hoe ze collega’s kunnen coachen naar oplossingen. Daarbij is veel aandacht voor inspiratie, gedragsverandering en –behoud.

Het succesvol opstellen en invoeren van verbeterplannen volgt daarna. Daarbij maken ze gebruik van praktische tools die de gewenste gedrags- en cultuurverandering ondersteunen.

Tot slot komen invoeringstrategieën voor borging van het programma fysieke belasting aan de orde. De opleider gaat dieper in op belangrijke (rand)voorwaarden die daarbij een rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn het creëren van draagvlak, beschikbaarheid en inzet van middelen en tijd.

Maatwerk

Je vult vooraf een digitaal intakeformulier in. Bij In Companytrajecten wordt de opleiding voorafgegaan door een oriëntatie op de werkplek(ken). Tijdens dit bezoek verzamelt de trainer relevante informatie en maakt hij/zij AV-opnames. Dit materiaal wordt gebruikt om de training op maat te maken.

Duur van de ergocoach training

De training bestaat uit 2 dagen, niet aaneengesloten. Training 3 vindt plm. 4 weken na het eerste plaats.

Materiaal

Er wordt gebruik gemaakt van, voor de sectoren relevant bronmateriaal. Alle deelnemers ontvangen de Ergocoachmap.

Trainingsdata

Helaas is deze cursus nog niet ingepland. Neem contact met ons op.

Helaas is het nog niet mogelijk om jezelf in te schrijven voor deze cursus. Neem contact met ons op.