Basisopleiding ergocoach kantoor (beeldschermwerken)

        Bel gerust

Administratief medewerkers lopen risico op het krijgen van fysieke klachten, meestal aangeduid met KANS (Klachten aan Arm, Nek en Schouder). Vaak ligt de oorzaak in het veelvuldig werken aan het beeldscherm maar ook andere werkzaamheden kunnen van invloed zijn op het ontwikkelen van klachten. De ErgoCoach Kantoor & Beeldschermwerk levert een bijdrage aan het vroegtijdig signaleren van klachten en het voorkomen van verzuim bij deze medewerkers. Een heel praktische training met kennis over kantoorergonomie, signaleringsmethodes maar ook middelen om de werkplek zo optimaal mogelijk te kunnen instellen.

Doel van de training ergocoach kantoor fb02

In deze training leer je hoe je fysiek belastende beeldscherm situaties herkent, analyseert en kunt oplossen samen met collega’s. Je gaat dieper in op manieren om dit op een coachende, stimulerende en positieve te doen zodat je stand voorkomt.

Verwachte resultaten van de training ergocoach kantoor

Na afloop kan je:

 • de beeldschermwerkplek optimaal inrichten;
 • medewerkers met beginnende klachten bij beeldschermwerk direct helpen;
 • de risico’s met behulp van een vragenlijst te inventariseren;
 • fysieke (over)belastingknelpunten in het werk signaleren, herkennen en analyseren en hiervoor samen met collega’s werkbare oplossingen bedenken;
 • oplossingen toetsen op haalbaarheid & kwaliteit;
 • de juiste implementatiemethode bepalen;
 • gevonden oplossingen en afspraken gestructureerd vastleggen in een Plan van Aanpak en de voortgang hiervan bewaken;
 • draagvlak voor Gezond Werken creëren en mensen enthousiast maken;
 • collega’s coachen in de dagelijkse praktijk en waar nodig op een positieve manier corrigeren;
 • eerlijk naar jezelf en de ander kijken.

Inhoud van de training ergocoach kantoor

1e training (dag): Het eerste deel van het programma bevat theorie én praktijk. De theorie omvat o.a. basiskennis anatomie in relatie tot het werk, kantoorergonomie, regelgeving en richtlijnen, eigen verantwoordelijkheid, de 5 W’s (werktaken, werktijden, werkwijze, werkdruk, werkplek), het  Belasting & Belastbaarheidmodel en het krijgen en voorkomen van klachten. Na bespreking van het profiel van de ErgoCoach komt het leren signaleren en analyseren van knelpunten aan bod. Naast deze vaardigheden krijgt de cursist inzicht in oplossingsrichtingen en leert deze toe passen.

In de praktijk stellen de cursisten in speciaal nagebootste situaties, zelf de werkplek in. Door deze methodiek leren ze ‘zien’ hoe anderen zitten maar krijgen ze ook een spiegel voorgehouden. Deze werkwijze vergroot de vaardigheid én de bewustwording. Tot slot leren de deelnemers gebruik te maken van de vragenlijst Beeldschermwerk & RSI en andere tools. Een huiswerkopdracht t.b.v. de tweede training vormt de afsluiting.

In het tweede deel staat coaching centraal. Wat is coaching en welke stappen zijn daarin te onderscheiden? De groep gaat aan de slag met de verschillende coachingsrollen en leert deze toe te passen. Inspiratie is daarbij een belangrijk onderdeel. Veranderingen leveren vaak weerstand op, soms zelfs conflicten. De deelnemers leren hoe ze hiermee kunnen omgaan en dit kunnen ombuigen. Daarom is er veel aandacht voor communicatieve en coachingsvaardigheden. Centraal staan vragen als: Hoe spreek je collega’s aan op eigen verantwoordelijkheid, hoe spreek je elkaar positief aan op gedrag en hoe creëer je draagvlak voor verandering? De deelnemers leren elkaar feedback te geven. In verschillende werkvormen (zoals rollenspelen) worden de vaardigheden geoefend.  Het succesvol opstellen en invoeren van verbeterplannen volgt daarna. Daarbij maken ze gebruik van praktische tools die de gewenste gedrag- en cultuurverandering ondersteunen. In deze module staat het denken in wensen en mogelijkheden centraal.

2e training (dagdeel): In het dit dagdeel komt het geleerde uit de voorgaande dagdelen samen met de praktijkervaringen. Aan de hand van de tussentijds gemaakte opdrachten worden theorie en praktijk met elkaar verbonden. De precieze inhoud is afhankelijk van de ervaringen van de cursisten. De trainer gaat dieper in op de ervaringen uit de praktijk van de cursisten.

Daarnaast is aandacht voor de borging.  Bij het ontbreken daarvan vloeien immers kennis en ervaring weg. Op welke wijze geef je borging vorm? We gaan dieper in op belangrijke (rand)voorwaarden die daarbij een rol spelen en passen deze toe op (de door de deelnemer ingebrachte) casuïstiek. De ervaringen en resultaten uit de periode tussen dagdeel 2 en 3 komen aan de orde. Wat werkt wel en wat niet in jouw organisatie? Welke knelpunten zie je en voor welke oplossingsstrategieën kies je of heb je gekozen?

Maatwerk

Alle deelnemers krijgen vooraf een opdracht en vullen een intakeformulier in. Dit materiaal wordt gebruikt om de training op maat te maken.

Duur van de training ergocoach kantoor

De training duurt 1,5 dagen.

Materiaal

Er wordt gebruik gemaakt van, voor de sectoren relevant bronmateriaal. Alle deelnemers ontvangen de ergocoach map Beeldschermwerken.

Certificaat

Je ontvangt na het volledig doorlopen van de opleiding een deelnamecertificaat.

Trainingsdata

Start Kosten Locatie Vervolg
06/02/2020 € 445,- Nijmegen
 • 12/03/2020
Bedrijfsgegevens
Persoonsgegevens
Factuuradres