Hans Brouwers

coördinator ARBO, Volckaert

Volkaert is een organisatie voor ouderenzorg in Oosterhout en Dongen. Hans; “Al in het eerste gesprek werd duidelijk dat Corpus Sanum mee wil denken. In een persoonlijk eerste contact voor een uit te zetten training, werd meteen de vraag gesteld: ”In hoeverre is de taak van de op te leiden functionaris al geïmplementeerd binnen de Stichting en heb/zou je hierbij ondersteuning nodig hebben?”

Kort samengevat? Corpus Sanum is kwaliteit!

Bij latere uitgezette trainingen bleken ze open te staan om het standaard aanbod op mijn wensen af te stemmen, dus op maat. Zo werd een specifieke training in samenwerking met mij zo samengesteld dat deze voldeed aan mijn wensen en de eisen voor een specifieke subsidieregeling. In een andere situatie werd op mijn verzoek de inhoud van een training aangepast en een acteur ingezet. Kort samengevat, Corpus Sanum is kwaliteit!”