Veronica Engelen

Hoofd Arbo en Gezondheid, CWZ

“Jeannette Nabuurs is al enige jaren als adviseur bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis betrokken. Onze arbo-adviseurs schakelen Corpus Sanum regelmatig in bij vragen waarvoor méér expertise nodig is. Het gaat om maatwerkvragen op het gebied van arbeidsbelasting, preventie van overbelasting en de praktische vertaling van arbo-vraagstukken op dit gebied.

Snel met een adequaat antwoord

Zo adviseerde Jeannette bijvoorbeeld de chirurgen hoe zij het beste kunnen omgaan met te langdurige eenzijdig belasting bij bepaalde operaties. Verder verzorgt Corpus Sanum (bij)scholingen voor het CWZ, onder andere voor de Arbo-contactpersonen.

Volgens het train-de- trainer principe worden komend jaar ook onze arbo-adviseurs begeleid. Daarnaast is Corpus Sanum betrokken bij de ontwikkeling van een CWZ-consultteam dat momenteel wordt opgezet met ondersteuning van een ESF-subsidie.

En de samenwerking? Corpus Sanum komt eigenlijk altijd snel met een adequaat antwoord als we een beroep doen op hen, dat is erg prettig.”