Brigitte de Ridder

Arbo-coördinator, Promens Care

Promens Care biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een beperking en mensen die gebruik maken van de maatschappelijke opvang. Zo’n 2000 professionals begeleiden de ruim 3000 cliënten in meer dan honderd kleinschalig opgezette woon-, werk- en dagbestedingsaccommodaties in de provincies Groningen en Drenthe.

Er wordt goed geluisterd naar de vraag.

‘In mijn functie als arbo-coördinator houd ik mij bezig met de arbeidsomstandigheden van medewerkers, waaronder fysieke belasting. In de praktijk hebben we begeleiders die de rol van ErgoCoach op locatie vervullen. Om te zorgen dat zij deze rol goed kunnen vervullen hebben zij regelmatig scholing nodig. Daarom maken wij al vanaf 2009 gebruik van de diensten van Corpus Sanum. Mijn ervaring is dat er goed geluisterd wordt naar de vraag en deze wordt doorgezet naar een passend scholingsaanbod. Dit vertaalt zich dan ook in positieve evaluaties van onze medewerkers.”