Anita de Visser-Kappetein

Hoofd OK/Verpleging, Kliniek Klein Rosendael

‘Via via kwam ik in gesprek met Corpus Sanum. In een ergonomisch afdelingsonderzoek brachten zij alle knelpunten in kaart (rijden van bedden/karren, patiënten tillen, langdurig staan, werken met loodschorten et cetera). Wat mij opviel is hun deskundigheid ten aanzien van fysieke belasting maar ook het vermogen om een goede knelpuntenanalyse te maken.

Geloofwaardig en ter zake, ik werd er meteen door gegrepen

Deze laatste was heel duidelijk en herkenbaar, medewerkers voelden zich daardoor écht gezien. Dat gold ook voor de verbetervoorstellen: Geloofwaardig en ter zake, ik werd er eigenlijk meteen door gegrepen.

De daarop volgende training was een eye-opener en ook daaruit bleek dat de trainer begrijpt hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Ze legde een goede verbinding tussen theorie (inzicht in hoe je lichaam wordt belast), praktijk (fysieke belasting ervaren) en preventieve maatregelen. Uiteindelijk formuleerden alle operatieassistenten en anesthesie- en CSA medewerkers een eigen aandachtspunt waarmee ze aan de slag zijn gegaan.

Inmiddels heeft Corpus Sanum voor alle 5 de klinieken ErgoCoaches opgeleid voor zowel de zorg- als kantoorfuncties. Deze Ergocoaches signaleren knelpunten en helpen overbelasting voorkomen en dat moet mede zorgen voor een langer vitale werknemer, beheersbaar verzuimen en gewaarborgde productiecapaciteit’.