Visie

Organisaties doen er verstandig aan om zoveel als mogelijk zelfstandig hun arbo- en verzuimbeleid op te zetten en uit te voeren. Daar waar het hen ontbreekt aan specifieke kennis, mogelijkheden of een combinatie daarvan, laten ze zich bijstaan door extern adviseurs.

Een organisatie kan pas maximaal presteren als werknemers en omstandigheden in optimale conditie zijn. Die conditie is geen doel op zich maar het startpunt van een voortdurend proces. Werkgevers die deze visie kunnen en dúrven vertalen naar strategisch beleid en operationele plannen zullen de positieve effecten hiervan ervaren in de vorm van meer gemotiveerde en tevreden medewerkers, een betere marktpositie en uiteindelijk een hoger rendement.

Werkgevers zouden een intrinsieke motivatie moeten hebben ten aanzien van hun Arbo-activiteiten. Ons doel is hen daarin te ondersteunen en een koppeling te maken tussen de sociale en economische doelen en de interventies.

Sociale doelen:

 • Meer comfort
 • Hogere werktevredenheid
 • Minder fysieke belasting
 • Betere gezondheid van de medewerker
 •  Meer motivatie
 •  Minder pijn en klachten
 •  Betere veiligheid

Economische doelen:

 • Minder fouten
 • Hogere productiviteit
 • Hogere kwaliteit
 • Grotere inzetbaarheid en flexibiliteit
 • Grotere innovativiteit
 • Minder verzuim
 • Minder personeelsverloop