Leveringsvoorwaarden

Met uw inschrijving voor een cursus gaat u akkoord met onze algemene leveringsvoorwaarden:

  • Door ondertekening verplicht de cursist zich tot betaling van het cursusgeld direct na ontvangst van de factuur.
  • Bij verhindering mag u een andere medewerker laten┬ádeelnemen.
  • Bij annulering > 4 weken van tevoren wordt 50%, tot 3 weken van tevoren wordt 75% en tot < 3 weken van tevoren wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
  • Corpus Sanum behoudt zich het recht voor de cursus bij onvoldoende deelname te verschuiven of te annuleren.
  • Indien een trainer onverhoopt ziek wordt, zorgen we voor adequate vervanging. Is dit niet mogelijk, dan zoeken we samen met u naar een passende oplossing om de training alsnog te laten plaatsvinden.
  • Bij online inschrijven heeft u een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen.
  • Met bevestiging van uw inschrijving gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Download de algemene leveringsvoorwaarden