Branche ervaring

Sinds 1999 bouwden we experise op in onder andere de volgende branches:

 • Kartonnage- en papierindustrie
 • Procesindustrie
 • Woningcorporaties
 • Ambulancevervoersdiensten
 • Tandheelkunde/mondzorg
 • Voedingsmiddelenindustrie
 • Zakelijke dienstverlening
 • Facilitaire dienstverlening
 • Verpleeg- en verzorgingstehuizen
 • Transport & logistiek
 • Kinderopvang
 • Gemeenten
 • Goederen op- en overslag
 • Financiële dienstverlening
 • Bouwnijverheid
 • Juridische dienstverlening
 • Financiële dienstverlening
 • Thuiszorg
 • (Detail)handel
 • Woningbouwcoöperaties
 • Maatschappelijke dienstverlening
 • (Academische) ziekenhuizen
 • Sociale werkvoorziening
 • Onderwijs
 • Uitzendbranche

De ‘zorg’ is een containerbegrip voor ons. Onze ervaring beslaat:
Hartchirurgie, anesthesie, neonatologie, radiologie, endoscopie, verkoever, intensive care, EHBO, dialyse, mond/kaakchirurgie, (bijzondere) tandheelkunde, dialysecentra,  verpleegafdelingen, poliklinieken,  etc
Patiëntenkeukens, transport, magazijn, restauratieve diensten, schoonmaak, housekeeping, beddencentrales, mortuaria, telefooncentrales, diverse administratief ondersteunende afdelingen en portiersloges.