Over ons

Corpus Sanum is een landelijk werkend onderzoek- advies- en trainingsbureau. Onze specialisten werken voor opdrachtgevers in Nederland en België.

We ondersteunen werkgever bij (ingewikkelde) vraagstukken over ergonomie, fysieke belasting en agressie & geweld. Van beleidsontwikkeling tot uitvoering.

Onze visie? Recht door zee gezegd vinden wij dat organisaties de intentie moeten hebben hun eigen arbeidsomstandighedenbroek op te houden. daar waar dat niet lukt roepen ze externe expertise in.

Wij vinden dat organisaties zoveel als mogelijk zelfstandig het Arbo-, Verzuim- en Reïntegratiebeleid dienen op te zetten en uit te voeren. Daarbij laten ze zich bijstaan door extern adviseurs als het hen ontbreekt aan specifieke kennis en/of mogelijheden. Organisaties kunnen pas maximaal presteren als werknemers en arbeidsomstandigheden in optimale conditie zijn. Die condities zijn geen doel op zich maar het startpunt van een voortdurend proces van innovatie en verbetering. Zij die deze visie kunnen en durven vertalen naar strategische, tactische en operationele doelen ervaren uiteindelijk de positieve effecten hiervan. In de vorm van hoger rendement, meer gemotiveerde en tevreden werknemers en een betere marktpositie.