Nieuw- en verbouw

Architecten, bouwers, veiligheidskundigen en andere deskundigen kijken allemaal met een specifieke bril naar een (ver)bouwproces.

De specialist van Corpus Sanum kijkt vanuit de menselijke maat en de gebruikersergonomie, houdt contact met de gebruikersgroepen en vertaald dit naar de bouwtekening en het Plan van Eisen.

Bij het (her)inrichten van werkplekken en -situaties spelen vele factoren een rol. Zo is de menselijke maat een belangrijk aspect. Door de grote verschillen tussen mensen ontstaan bijvoorbeeld dilemma’s bij het bepalen van ontwerpafmetingen. Onvoldoende aandacht hiervoor kan leiden tot ontwerpfouten.

Mogelijke gevolgen hiervan:

  • de werksituatie is onhandig;
  • groter risico op klachten en ongevallen;
  • medewerkers raken onnodige vermoeid
  • productiviteitsverlies, etc

Een goed ontworpen werkplek dient voor zoveel mogelijk mensen geschikt te zijn. Bij nieuw- en verbouwprojecten is onze toegevoegde waarde gelegen in het analyseren en(her)ontwerpen van complexe arbeidssituaties.

We voeren systematisch en integraal analyses uit en werken de resultaten uit tot een weloverwogen Programma van Eisen. Op basis hiervan kunnen we samen met u investeringen voorbereiden en implementeren.

Wilt u meer weten over nieuw- en verbouw?

Bel 024 348 24 95     of      stuur een e-mail