Spreekuur bedrijfsfysiotherapie

Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kan de medewerker met fysieke klachten terecht op het spreekuur bedrijfsfysiotherapie. Op de eigen werklocatie, met of zonder afspraak, op één of meerdere momenten per week. Of in welke vorm dan ook, die beste bij uw organisatie past.

Medewerkers die uitvallen door lichamelijke klachten, verzuimen veelal langdurig. Vroegtijdig signaleren en ingrijpen helpt dit voorkomen. Het bft-spreekuur is laagdrempelig en draagt daarmee bij aan een preventieve aanpak.

Het Bft-spreekuur helpt langdurig verzuim voorkomen

Maatwerk

De bedrijfsfysiotherapeuten van Corpus Sanum zijn gespecialiseerd in het verminderen en voorkomen van klachten aan het houdings-en bewegingsapparaat op de werkplek. Voor veel opdrachtgevers verzorgen we (op afroep) het spreekuur bedrijfsfysiotherapie. De op- en inzet verschilt per organisatie. Elke opdrachtgever is immers uniek.

De Corpus Sanum-aanpak

Er zijn echter ook gemeenschappelijke kenmerken:

  • een pragmatische methodiek
  • bronaanpak
  • medewerker helpen bedenken van oplossingen
  • betrekken van de leidinggevende
  • duurzame oplossingen

Wat is de toegevoegde waarde van Corpus Sanum?

Het antwoord is eenvoudig. De Corpus Sanum-adviseur is gespecialiseerd in de transfer van bewustwording naar gedragsverandering en -behoud. Naast vakinhoudelijke en technische expertise beschikken ze over uitstekende coachingsvaardigheden.

Meestal ‘ziet’ de bedrijfsarts de medewerker met fysieke klachten en geeft daar adviezen voor de praktijk. Uit eigen onderzoek blijkt dat leidinggevenden het heel vaak moeilijk vinden dit advies te vertalen naar de dagelijkse praktijk. De bedrijfsfysiotherapeut helpt de leidinggevende én de medewerker hierbij. Letterlijk óp de werkvloer. Resultaat van de ondersteuning:

  • Grip op het herstelproces
  • Snel realiseren van aanpassingen
  • Slagvaardige werkafspraken
  • Ondersteuning v/d leidinggevende
  • Efficientere inzet van de bedrijfsarts

Voorkomen of verminderen van verzuim = minder kosten

Wilt u meer weten over het spreekuur bedrijfsfysiotherapie?

Bel 024 348 24 95     of      stuur een e-mail