Preventieplan beeldschermwerken

Als werkgever moet u zorgen dat beeldschermwerk geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers. De vraag is alleen: Wat moet, wat mag en wat helpt?

Volgens de arbowetgeving heeft u informatie-, zorg- en borgplicht. Hoe u dat vorm geeft laat de wetgever aan u over.

Er zijn diverse instrumenten om risico’s te beheren en te beheersen. Een opsomming van onze mogelijkheden:

  • vragenlijstonderzoek
  • werkplekinstelling
  • advies bij aanschaf meubilair
  • voorlichting & scholing

In 2010 ontwikkelden we op basis van de klantbehoefte en onze expertise het preventieplan beeldschermwerken. Een heel betaalbare totaaloplossing waarmee u aansluit op de eisen uit de Arbowet.

Wilt u meer weten over het preventieplan beeldschermwerken?

Bel 024 348 24 95     of      stuur een e-mail