Ergonomisch afdelingsonderzoek

Tijdens het afdelingsonderzoek worden werkplekinrichting en werkmethodiek uitgebreid onderzocht en geanalyseerd. De resultaten, conclusie’s en aanbevelingen verwoorden we in een heldere en praktische rapportage.

Inventariseren van de gezondheidsrisico’s op een afdeling of zelfs geheel bedrijf.

Werkwijze ergonomisch afdelingsonderzoek

Elke afdelingsonderzoek is maatwerk maar kent een wel vaste aanpak:

  • De adviseur beoordeeld vooraf relevante documentatie en bereid het onderzoek voor.
  • Tijdens het afdelingsonderzoek houdt de adviseur interviews met belanghebbenden zoals bijvoorbeeld werknemers en leidinggevenden.
  • Vervolgens observeert hij/zij de arbeidssituatie. Daaronder verstaan we onder andere de werkplek, belastende werkhoudingen, werkmethodieken en aanwezige middelen.
  • Tot slot verwerkt de adviseur de resultaten in een heldere rapportage.

Rapportage

Op basis van de verzamelde informatie stelt de adviseur een advies op voor de opdrachtgever. Deze adviezen en te verwachten effecten delen we  in op verschillende niveaus en zijn gepresenteerd op basis van effectiviteit.

De rapportage bevat:

  • Aanleiding en situatiebeschrijving
  • Bevindingen uit het onderzoek
  • Conclusies
  • Aanbevelingen voor verbetering

Meer weten?

Bel dan met (024) 348 24 95 of stuur een e-mail