Ergonomisch afdelingsonderzoek

Wilt u meer weten over ergonomie onderzoek? Bel dan met (024) 348 24 95 of stuur een e-mail.

Inventariseren van de gezondheidsrisico’s op een afdeling of zelfs geheel bedrijf.

Tijdens het afdelingsonderzoek worden werkplekinrichting en werkmethodiek uitgebreid onderzocht en geanalyseerd. De resultaten, conclusie’s en aanbevelingen verwoorden we in een heldere en praktische rapportage.

Werkwijze

Elke afdelingsonderzoek is maatwerk maar kent een wel vaste aanpak:

  • De adviseur beoordeeld vooraf relevante documentatie en bereid het onderzoek voor.
  • Tijdens het afdelingsonderzoek houdt de adviseur interviews met belanghebbenden zoals bijvoorbeeld werknemers en leidinggevenden.
  • Vervolgens observeert hij/zij de arbeidssituatie. Daaronder verstaan we onder andere de werkplek, belastende werkhoudingen, werkmethodieken en aanwezige middelen.
  • Tot slot verwerkt de adviseur de resultaten in een heldere rapportage.

Rapportage

Op basis van de verzamelde informatie stelt de adviseur een advies op voor de opdrachtgever. Deze adviezen en te verwachten effecten delen we  in op verschillende niveaus en zijn gepresenteerd op basis van effectiviteit.

De rapportage bevat:

  • Aanleiding en situatiebeschrijving
  • Bevindingen uit het onderzoek
  • Conclusies
  • Aanbevelingen voor verbetering

Offerte aanvragen?

Bel dan naar (024) 348 24 95 en je ontvangt binnen 1 dag een vrijblijvende prijsopgave. Snel en transparant.

Afspraak maken?

Ook dan bel je naar (024) 348 24 95.