Agressiepreventie

Waarom doen klanten, bezoekers, omstanders, cliënten, mantelzorgers maar ook collega’s zo? Soms omdat ze niet tevreden zijn. Of omdat ze gefrustreerd zijn of iets willen bereiken en jij dat tegenhoudt. Een goed agressiepreventie beleid helpt dit voorkomen.

Steeds vaker krijgen werknemers te maken lastig, dwingend en agressief gedrag. Dat bederft werkplezier en is ziekmakend.

Agressiepreventie beleid

Goed agressiepreventie beleid helpt

Een goed agressiebeleid zorgt ervoor dat

  • agressie bespreekbaar is en
  • medewerkers getraind zijn en dat
  • iedereen weet wat de afspraken zijn zodat
  • alle medewerkers adequaat kunnen handelen en dat, als er toch iets gebeurt de
  • incidentenregistratie, nazorg en evaluatie goed geregeld zijn zodat
  • gerelateerd verzuim hierdoor beperkt blijft

Duidelijk beleid én daadkrachtig optreden is belangrijk. Het voorkomt nieuwe incidenten en heeft een signaalfunctie naar de omgeving. Het maakt lastig, dwingend en agressief gedrag onaantrekkelijk en werkt drempelverhogend.

Agressietraining en -advies

Voor een goed (trainings)advies bel je (024) 348 24 95  of stuur je een e-mail