Cursus ErgoCoach

Cursus ErgoCoach zorg en facilitair

Wanneer je je collega’s wilt helpen om fysiek gezond te werken, dan is het verstandig om een cursus ergocoach te volgen. In deze blog leg ik uit waarom.

Gezond werkgedrag lijkt een hele logische keuze als je er over spreekt. Bijvoorbeeld in de pauze met je collega, of met je buurman, een vriendin of met andere gasten op een feestje. Er is echt niemand die nek-, schouder- of rugklachten wil hebben in en door het werk.

De praktijk

Toch is de praktijk anders. Veel mensen hebben op de een of andere manier pijn in hun lijf tijdens en door het werk. Terwijl zij toch ook graag klachtenvrij  willen werken. Maar waarom lukt dat dan niet? Nou, bijvoorbeeld omdat

  • ze niet weten wat de oorzaak is
  • het nu eventjes niet anders kan
  • ze er niet aan hebben gedacht
  • ze geen idee hebben van een oplossing
  • het druk is en ze geen tijd hebben om te denken hoe het anders kan
  • de juiste hulpmiddelen er niet zijn
  • ook niemand van de collega’s klaagt
  • ze geen zeurkous willen zijn

ErgoCoachtaken

Veel organisaties hebben een preventie beleid fysieke belasting waarin ErgoCoaches een belangrijke rol vervullen in de uitvoering daarvan. Of beter gezegd: een belangrijke taak. Want ErgoCoaches zijn bijna altijd medewerkers die deze werkzaamheden erbij doen als extra taak. Een die soms heel complex is door de diverse facetten.

ErgoCoach beleid

Denk aan het preventie beleid fysieke belasting waarbinnen een ErgoCoach de taken uitvoert. Is dat duidelijk genoeg, geeft het voldoende houvast in de praktijk? En is het voldoende duidelijk wat er van de ErgoCoach wordt verwacht, welke taken heeft hij of zij?

Signaleren en analyseren

Een effectieve ErgoCoach is in staat om fysiek belastende werksituaties te signaleren. Om vervolgens (met behulp van de praktijkrichtlijnen) te analyseren wat er nu precies aan de hand is. Dat klinkt heel eenvoudig maar in de praktijk zien we dat dat niet zo is. De verleiding om meteen in praktische oplossingen te denken, zonder een goede analyse van wat er nu wèrkelijk aan de hand is, is groot. In een goede cursus ErgoCoach leer je werken met modellen, basisregels en praktijkrichtlijnen om fysieke werksituaties te analyseren. Zodat je vervolgens mogelijke oplossingen kan bedenken en toetsen in de praktijk.

Coaching en communicatie

Een goede oplossing betekent niet automatisch dat deze ook toegepast wordt. Als je een ‘politiepet’ opzet en de ander vertelt hoe het moet, is de kans groot dat die ander de oplossing niet gaat toepassen. De manier waarop een ErgoCoach communiceert en coacht bepaalt voor een groot deel de mate van succes van een oplossing.

Mensen willen wel veranderen maar niet verandert worden

Het kiezen en toepassen van de juiste coachingsrol is niet vanzelfsprekend. In een cursus ErgoCoach leer je welke stappen je daarin kan zetten.

Omgaan met weerstand

weerstand

Veranderingen leveren vaak weerstand op en soms zelfs conflicten. Sommige mensen voelen dat van nature aan en beschikken over de vaardigheden om hier mee om te gaan. Ze weten bijvoorbeeld hoe je weerstand kan ombuigen. Maar niet elke ErgoCoach beschikt daar vanzelfsprekend over. Die zal ze zich eigen moeten maken in bijvoorbeeld een cursus ErgoCoach.

Planmatig werken

ErgoCoaches zijn veelal praktische mensen. Aanpakkers. Maar een succesvolle ErgoCoach werkt ook volgens een plan. In zo’n plan beschrijf je de knelpunten. Daarin benoem je het doel en formuleer je de stappen die nodig zijn om het doel te realiseren. Dat levert structuur op en vergroot het inzicht in wat er allemaal speelt op de werkvloer. Een verbeterplan kan je met elkaar delen en bespreken en helpt je om de voortgang in de gaten houden.

Borging

borging

Een goed verbeterplan heeft nog een extra functie. Het levert een bijdrage aan de borging van de preventie van fysieke (over)belasting. Dan moet je wel weten welke belangrijke (rand)voorwaarden daarbij een rol spelen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het creëren van draagvlak, beschikbaarheid en inzet van middelen en tijd.

Cursus ErgoCoach = succesvoller

Wanneer een organisatie een preventiebeleid fysieke belasting heeft of invoert, is het succes daarvan afhankelijk van vele factoren. Eén daarvan is de wijze waarop ErgoCoaches hun taken uitvoeren. Daarvoor zijn specifieke kennis én vaardigheden nodig en wanneer de ErgoCoach een cursus volgt waarin bovenstaande aspecten uitgebreid aan de orde komen, neemt de kans op succes toe.

Interesse in een cursus ErgoCoach?

———————————————————————

Of wil je even overleggen met een specialist?

———————————————————————

foto weerstand: Designed by Freepik
foto borging; Designed by Kues1